Valeriu Zubco

CURRICULUM VITAE

Valeriu Zubco preşedintele Agenţiei “Ex Lege”, avocat, doctor în drept, conferenţiar universitar
Născut
12.03.1965
Telefon:
ser.563266, mob.069163188
E-mail
:vzubco@mail.ru; exlege@mail.ru

Educaţie şi formare

 • 2000 – susţinerea publică a tezei de doctorat ,, Curtea Constituţională unica autoritate publică, politico-jurisdicţională
 • 19941998 – doctorand, Universitatea de Stat din Moldova (USM)
 • 19881993 – student la facultatea de drept USM

Specializări în străinătate

 • Comparative Administrative Law, COLPI, Budapest, november 1-12, 1999
 • Executive Seminar on Military Justice & Disciplined Operations, Chişinău, 1997

Experienţa profesională

 • 2000 – prezent, conducător ştiinţific la catedra „ Drept public” Universitatea Liberă Internaţională din Moldova(ULIM) 2003 -2005 conferenţiar universitar USM, catedra ,, Administrare publică şi drept”
 • 2001 -2003 conferenţiar universitar, catedra ,, Disciplini statale”
 • 1998 – 2001 lector superior ULIM, catedra ,, Disciplini statale”
 • 1996 – prezent, avocat şeful Biroului Asociat de Avocaţi ,, IURES HOMINIS”. Licenţa seria A nr.oo56 din 27.07.2001
 • 1996-1998, decan al facultăţii de drept USUM
 • 1993-1996 Pretura sectorului Buiucani m. Chişinău, consilierul pretorului.

Activităţi diverse

 • Membru al Consiliului ştiinţific – consultativ de pe lângă Curtea Constituţională a Republicii Moldova;
 • Membru al Consiliului ştiinţific – consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova;
 • Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative din România “Paul Negulescu”, Sibiu;
 • Membru a Academiei de Drept European, Budapesta;
 • Membru al Institutului de Drept Constituţional Latinoamerican din Argentina;
 • Expert IFES – Moldova;
 • Membrul juriului “Administraţie publică şi drept” Fundaţia Soros Moldova, 1996-1999;
 • Centru de perfecţionare a cadrelor justiţiei, profesor, 2000;

Activitatea didactico-ştiinţifică:

 • Titularul cursurilor: drept administrativ, drept constituţional şi instituţii politice, drept constituţional al ţărilor străine.

Participări conferinţe ştiinţifice, simpozioane naţionale şi internaţionale

 • Conferinţa naţională Protecţia juridică şi promovarea drepturilor omului”, 18 iunie 1998, Chişinău.

 • Simpozionul naţional “Statul de drept şi administraţia publică, 28 noiembrie 1998, comunicareaConfruntarea principiilor statului de drept cu legea cu privire la partide şi organizaţii social-politice.

 • Simpozionul practico-ştiinţific “Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale”, Chişinău 17-18 decembrie 1999, comunicarea “Controlul constituţionalităţii legilor la iniţiativa particularilor”.

 • Conferinţa internaţională practico-ştiinţifică “Конституционно-правовые проблемы формирования социально правого государства”, Minsk 30-31 martie, comunicarea “Место и роль Конституционного суда в правовом государстве”.

 • Sesiuniea comunicărilor ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative din România “Paul Negulescu”, “Administraţia publică, încotro?”, 4-6 mai 2000, comunicarea “Controlul constituţionalităţii legilor la iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale”.

 • Simpozionul ştiinţific internaţional “Statutul juridic al refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în statul de drept”, 22 septembrie 2000, comunicarea “Accesul cetăţenilor străini şi apatrizilor la justiţia constituţională”.

 • Seminarul internaţional “Statutul juridic al refugiaţilor şi solicitanţilor de azil prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”, Chişinău 29-30 septembrie 2000, Parlamentul Republicii Moldova.

 • Conferinţa internaţională practico-ştiinţifică “Constituţionalismul şi justiţia constituţională”, Odessa 27 octombrie 2000, Academia Naţională de Drept, comunicarea “Исключительные случаи неконституционности правовых актов”.

 • Seminarul internaţional “Contenciosul administrativ – realizări şi perspective, experienţa europeană ” Chişinău 13-16 decembrie 2000.

 • Conferinţa internaţională “Integrarea europeană” – Iaşi 18-19 mai 2001, Universitatea “M.Kogălniceanu” Iaşi, comunicarea “Curtea Constituţională – garant al drepturilor şi libertăţilor constituţionale în Republica Moldova şi statele europene”.

 • Conferinţa internaţională “Protecţia drepturilor şi libertăţilor constituţionale în ţările Europei de Est şi Americii Latine” – 20-21 septembrie 2001 Wroclaw, Polonia, Universitatea Wroclaw Polonia şi Institutul de Drept Constituţional Latinoamerican, comunicarea “Исключительные случаи неконституционности правовых актовгарантия защиты основных прав и свобод”.

 • Conferinţa internaţională ,, Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău 19-20 noiembrie 2004, comunicarea ,, Controlul activităţii autorităţilor publice – măsură de prevenire a infracţiunilor de corupţie” .

 • Conferinţa intrenaţională ,,Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală”, Bălţi 22-23 septembrie 2004, comunicarea ,, Funcţiile Curţii Constituţionale”.
 • Conferinţa internaţională ,, Justiţia constituţională: actualitate şi perspective” consacrate celei de-a 10-a aniversări a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, comunicare ,,Consideraţii privind condiţiile de admisibilitate a sesizărilor persoanelor la Curtea Constituţională”, Chişinău 2005.
 • Conferinţa internaşională ,,Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională”, Chişinău 13-14 decembrie 2007, comunicarea ,,Probleme şi soluţii privind accesul direct al cetăţenilor la Curtea Constituţională”.

Publicaţii didactice şi ştiinţifice

 • Avocatul poporului nr.8-9 1998, “Unele elemente privind organizarea jurisdicţiei constituţionale în Republica Moldova şi unele ţări din C.S.I”.

 • Legea şi Viaţa nr.1,1999, “Dreptul de asociere în partidele şi organizaţiile social-politice”.

 • Buletinul Centrului de documentare şi informare a Consiliului Europei în Moldova nr.2-3, 1998, “Principiile de bază privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale potrivit dispoziţiilor Constituţiei Republicii Moldova”.

 • Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti nr.4 1999, “Criteriile de clasificare a sistemelor de control al constituţionalităţii legilor”.

 • Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti nr.5 1999, “Curtea Constituţională garant al protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale”.

 • Culegerea de materiale a Simpozionului ştiinţific 28 noiembrie 1998 “Statul de drept şi administraţia publică”, articolul “Confruntarea principiilor statului de drept cu dreptul de asociere în partide politice şi organizaţii social – politice”.

 • Analele Universităţii de Stat (drept) 1999,“Unele particularităţi ale naturii juridice a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova”.

 • Revista juridică “Legea şi Viaţa”, februarie 2000; “Concepţii privind clasificarea atribuţiilor Curţii Constituţionale”.

 • Materialele simpozionului practico-ştiinţific “Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale”, Chişinău 1999, articolul “Controlul constituţionalităţii legilor la iniţiativa particularilor”.

 • Materialele conferinţei internaţionale practico-ştiinţifice “Конституционно-правовые проблемы формирования социально правого государства”, Minsk 30-31 martie 2000, articolul “Место и роль Конституционного суда в правовом государстве”.

 • Caietul ştiinţific “Administraţia publică, încotro?”, secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative, 4-6 mai 2000, articolul “Controlul constituţionalităţii legilor la iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale”.

 • Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional “Statutul juridic al refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în statul de drept”, Chişnău 22 septembrie 2000, “Accesul cetăţenilor străini şi apatrizilor la justiţia constituţională”.

 • Materialele conferinţei internaţionale practico-ştiinţifice “Сучасний конституцiоналiзм та конституцiйна юстиция”, Odessa 2000, comunicarea “Исключительные случаи неконституционости правовых актов”.

 • Revista naţională de drept, noiembrie 2000; ”Controlul constituţionalităţii tratatelor internaţionale ”.

 • Symposia Professorum, Seria Drept ”Controlul legalităţii actelor administrative emise de organele electorale”, Chişinău 2002.

 • Symposia Professorum, Seria Drept ”Rolul contenciosului constituţional şi contenciosului administrativ în statul de drept”, Chişinău 2002.

 • Materialele Conferinţei Internaţionale ”Curtea Constituţională – autoritate supremă de protecţie a statului de drept şi a suveranităţii constituţionale”, Chişinău 10-11 decembrie 2001, articolul ”Aspectele teoretice şi practice privind actele Curţii Constituţionale”.

 • Europa del Este-America Latina. Estatuto del individuo y sistema de gobierno ”The exclusive cases of unconstitutionality – the quarantee of protection of the basis rights and freedoms in Moldova”, Wroclaw 2002.

 • Priorităţile şi mecanismele descentralizării în Moldova. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice din 25-26 iunie, 2002, Chişinău, articolul „Formele de realizare a protecţiei juridice a autonomiei locale. Practici şi legislaţie ”.

 • Analele ştiinţifice ale Universităţii de Studii Umanistice din Moldova, anul I, nr.1,, Unele repere teoretice vizând proiectul Legii cu privire la Curtea Constituţională”, Chişinău 2001.

 • Analele ştiinţifice ale Universităţii de Studii Umanistice din Moldova , anul II, nr.2 ,, Unele mijloace de apărare şi asigurare a drepturilor omului”, Chişinău 2002, etc.

 • Monografia “Curtea Constituţională unica-autoritate publică politico-jurisdicţională”, Chişinău 2000. ( Monografia anului ULIM 2000 – 2001)

 • Monografia, Reprezentantul statului în teritoriu în dreptul comparat’’, Chişinău 2002. (Monografia anului ULIM 2001- 2002)
 • Manual-îndrumar “Ghidul cetăţeanului în contenciosul administrativ”, Ed. Ulysse, Chişinău 2003.

 • Manualul ,, Dreptul contenciosului administrativ”, în curs de apariţie la Editura Cartier.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: